podlahy krásné, funkční a dostupné neváhejte nás kontaktovat: 608 210 152

DOPLŇKOVÉ SLUŽBY

Stavební činnost

 • čerpání  betonu a následnou ukládku
 • betonáž základů a základových desek 
 • betonáže stropů 
 • čerpání betonu na nepřístupná místa 
 • betonáž krycích mazanin hydroizolačních desek  z potěrových a konstrukčních betonů
 • betonáž věnců a schodišť rodiných domů


Izolace

Naše firma provádí tyto druhy izolací:

 • Radon
 • Voda
 • Zemní vlhkost
 • Izolace střech a podlah
 • izolacebazénů a jezírek
 • hydroizolacestřešních plášťů a teras
 • izolacespodních staveb proti zemní vlhkosti a tlakové vodě
 • protoradonovéizolace
 • izolaceproti chemickým a ropným látkámK provedení izolací používáme nejčastěji následující materiály:

Alkorplan
Jedná sehydroizolační fólii z měkčeného PVC vyráběnou ve vícetloušťkách. Využívá se pro povlakové hydroizolace pozemních a podzemníchkonstrukcí spodních staveb (zejména u rodinných a bytových domů) proti zemnívlhkosti, netlakové podpovrchové vodě včetně vody tlakové. Sloužízároveň jako ochrana staveb proti pronikání radonu z podloží. Jeurčená i pro izolace u tunelů, kolektorů a spodních staveb.

Fatrafol
Foliováhydroizolace podzemních konstrukcí a částí staveb  proti agresivníprosakující a tlakové vodě a jako izolační vrstva izolačních systémů protipronikání kapalin a výluhů do spodních vod. Uvedená hydroizolace se používájako protiradonová bariéra, uplatnění najde dále k izolacím tunelů,zemních nádrží, jímek, zemědělských staveb, vodních staveb a úložišťprůmyslových produktů.

Geotextílie filtek
Slouží vpozemním stavitelství při výstavbě střech, zakládání staveb a výstavbě drenáží,v silničním a železničním stavitelství při výstavbě silničních a železničníchnásypů, zajišťování svahů, při výstavbě tunelů a drenážních systémů, ve vodnímstavitelství při výstavbě nádrží, kanálů a rybníků, pro zajišťování hrází abřehů, při výstavbě ekologických staveb a skládek TKO. 

Sešívání betonu

Jako nejlepším a nejspolehlivějším řešením popraskaného betonu byla vybrána metoda tzv. sešívání trhlin (sponkování).

Postup sešívání trhlin je následující:
Úhlovou bruskou se proříznou jednotlivé trhliny a provedou se řezy kolmé na směr trhlin po cca 10 až 20 cm. Vysavačem se dokonale odstraní prach a nečistoty z celého pracovního prostoru. Do řezů kolmých k trhlině se vloží ocelové sponky do betonu. Celá trhlina včetně kolmých řezů s vloženými sponkami se zalije reakční pryskyřicí.

Tekutá dlažba

Vydlážděte verandu, garáž, sklad či dílnu bez dlaždic. TEKUTÁ DLAŽBA je nízkoviskózní a nízkomolekulární epoxidová pryskyřice modifikovaná netoxickým reaktivním ředidlem. Součástí jsou i žárově probarvené křemičité písky BAREVNÝ VSYP v různých barevných modifikacích sloužících jako plnivo, estetický probarvující prvek a protiskluzová vrstva.
 
Vlastnosti a výhody:
  - drsnost lze snadno ovlivnit tloušťkou krycího nátěru.
  - po vytvrzení má výborné mechanické vlastnosti, je vodotěsná a parotěsná.
  - má velmi nízkou viskozitu, což umožňuje snadnou aplikaci.
  - trvale odolává kyselinám, zásadám i ropným produktům.
  - 5 základních odstínů BAREVNÉHO VSYPU - žárově probarvených křemičitých písků.

Použití:
Tekutá dlažba je speciálně formulovaná epoxidová pryskyřice, která se používá zejména pro zhotovení nášlapných vysoce mechanicky i chemicky odolných podlahových vrstev ( garáže, sklady, dílny, sklepy, průmyslové podlahy, verandy,....). 

Základní nabídka barev:

 

  Lité podlahy Petr Fábry

  Mlýnská 4457/43
  586 01 Jihlava

  Tel.: 608 210 152

www.podlahyfabry.cz
pfabry@seznam.cz

27. 9. Jonáš

Zítra: Václav

Návštěvnost stránek

146466
lité podlahy fábry