podlahy krásné, funkční a dostupné neváhejte nás kontaktovat: 608 210 152

Více ve fotogalerii

Technická specifikace

 

FLOORPACT je samonivelační litý materiál na bázi cementu vhodný zejména

pro použití v interiéru. Díky cementové bázi a omezenému smrštění

tohoto materiálu lze pokládku realizovat i ve vlhkém prostředí. Je tak

ideálním řešením jak pro rekonstrukce stávajících objektů, tak i pro nové

realizace, zejména pro administrativní budovy, budovy občanské vybavenosti

a rodinné domy.

Díky vysoké tekutosti a samonivelačnímu efektu tohoto materiálu lze dosáhnout

výrazně efektivnějších časů realizace (až 800 m

2/den).


 

FLOORPACT je vyráběn na betonárnách a je dopravován autodomíchávačem

přímo na místo realizace, tam je následně čerpán pomocí čerpadla

na místo určení.

Díky speciálnímu složení tohoto materiálu je dosaženo vysoké tekutosti

a stability materiálu. Takto realizované konstrukce vykazují vynikající

vlastnosti, zejména rovinatost. Ta je následně rozhodujícím parametrem

pro provedení finálních vrstev (dlažba, PVC, koberec, parkety, plovoucí

podlahy, atd.)

FLOORPACT je vyráběn dle normy ČSN EN 13 318 v následujících

pevnostních třídách:

CT – C20 – F4

CT – C25 – F5

maximální zrno:

Dmax 8mm


POUŽITÍ

• do podlahových souvrství

• pro plovoucí podlahy

• pro vyrovnávací vrstvy

• pro podlahové vytápění

• jako finální vrstvy (garáže, dílny, technické místnosti...)

VÝROBA

Na základě předem stanoveného množství lze vyčlenit příslušný počet

autodomíchávačů k dané zakázce pro zajištění plynulé dodávky

materiálu FLOORPACT

. Plynulost dodávek je velmi důležitým faktorem

pro zajištění bezproblémové a kvalitní realizace zakázky.

FLOORPACT je dodáván v čerstvém stavu na místo realizace, kde je následně

čerpán pomocí čerpadla na místo určení. Doba zpracovatelnosti

se ve standardních podmínkách pohybuje kolem 120 minut. Dobu zpracovatelnosti

lze upravit v závislosti na dopravní vzdálenosti a klimatických

podmínkách (možnost použití zpomalovače tuhnutí). Maximální dopravní

vzdálenost čerpadlem činí 150 m.

 

PŘÍPRAVA PODKLADU

Důkladná příprava realizované plochy je rozhodujícím faktorem k dosažení

bezproblémových vlastností a parametrů celé realizované zakázky.

Přípravu podkladu i pokládku provede specializovaná firma, která s námi

konzultuje tloušťku konstrukcí, rozložení dilatačních spár, postup lití, atd.

Obecná doporučení při přípravě podkladů:

• použití okrajových dilatačních pásků (po celém obvodu konstrukce)

• vyrovnání výraznějších výškových rozdílů použitím vyrovnávacích

dílů (tvrzený polystyren, tvrzená vata,...) pro dosažení požadovaných

nivelet

• použití separační folie (PE, voskovaný papír) a její dostatečné napnutí

a její důkladné ukotvení – zamezení ztráty záměsové vody (redukce

smrštění)

 

Doporučené provedení spár a dilatací:

• maximální plocha celku bez dilatace je 35 m2

• maximální poměr stran 3 : 1

• konstrukční a dilatační spáry je třeba do potěru přenést

• spáry je třeba vytvořit i ve dveřních prostupech

• rozdělit různé topné okruhy

• zabránit vytvoření ramen delších než 6 m

• u konstrukcí se zvláštní nebo speciální geometrií tvaru je třeba konzultovat

postup přípravy s prováděcí firmou (viz. kontaktní list).

- řízené trhliny,

- dilatační profily,

- proříznutí potěru

UKLÁDKA (lití, vlnění, zástřik)

Pro zajištění ideální tekutosti směsi se před samotným čerpáním provede

zkouška konzistence. Jako maximální hodnota rozlití dle Haegermanna

je 26 cm. Přičemž optimální rozmezí pro ideální tekutost a samonivelační

efekt je 22 – 25 cm. Minimální tloušťka vrstvy činí 45 mm, maximálně

65 mm.

Po přečerpání materiálu FLOORPACT

na místo pokládky probíhá zpracování

pomocí speciálních hrazd dvojitým zvlněním vždy do kříže. Tím

dosáhneme dokonalého rozvrstvení materiálu a dosažení příslušných

nivelet a rovinatosti.

Bezprostředně po dosažení požadované rovinatosti a nivelet je nutné

aplikovat prostředek proti vysychání potěru.

Minimální teplota v místě ukládky je stanovena na +5°C. Při teplotě vyšší

než +30°C se pokládka nedoporučuje.

Potěr je třeba chránit první 4 dny po aplikaci před průvanem a přímým

slunečním zářením.

V případě, že na FLOORPACT

bude pokládána následná nášlapná vrstva,

vyžadující soudržnost s potěrem, je třeba povrch potěru přebrousit

nejdříve po 7 dnech.

Při optimálních podmínkách (teplota prostředí cca +20°C) je plocha pochozí

po 24 hod.

 

V

Výhody materiálu FLOORPACT

• výrazně rychlejší pokládka

• výrazně rychlejší pokládka finálních vrstev

• možnost použití ve vlhkém prostředí

• konstantní kvalita

• menší pracnost (samonivelační efekt)

• výrazně lepší rovinatost (ideálně rovná plocha)

• plynulejší přestup tepla (dokonalé obalení trubek podlahového topení)

 

• kvalitní podklad pro provedení finálních nášlapných vrstev

(odpadá použití stěrek)

• redukce tloušťky konstrukce (menší zatížení na stropní konstrukce)

• výborné mechanické vlastnosti (pochůznost po 24 hod)

• odpadá vyztužení ocelovými sítěmi

• pokládka se realizuje ve zpřímené poloze

• odpadá nutnost kropit potěr

 

Maximální vlhkost potěru dle ČSN 74 4505

Podlahy pro podlahoviny

• Kamenná nebo keramická dlažba, litá podlahoviny na

bázi cementu, paropropustné textilie 5,00%

• Syntetické lité podlahoviny 4,00%

• PVC, linoleum, guma, korek 3,50%

• Dřevěné podlahy, parkety, laminátové podlahoviny 2,50%

  Lité podlahy Petr Fábry

  Mlýnská 4457/43
  586 01 Jihlava

  Tel.: 608 210 152

www.podlahyfabry.cz
pfabry@seznam.cz

9. 6. Stanislava

Zítra: Gita

Návštěvnost stránek

139304
lité podlahy fábry